Over

De dorpsraad

Begin 2008 werd de Tisseltse “dorpsraad” opgericht, met als doelstellingen:

  • organiseren van activiteiten met een Tisselts karakter;
  • ondersteunen van bestaande activiteiten;
  • de samenwerking stimuleren tussen de lokale verenigingen;
  • het behoeden van de eigen aard en het specifieke karakter van het dorp;
  • herwaarderen van “Tisselt kermis”.

“Tisselt Vaart Wel” werd weerhouden als naam, het wapenschild van de vroegere gemeente Tisselt, met kraai en distel in de oorspronkelijke kleuren groen en rood, als embleem.

Advertentie