Intro

Tisselt, een Belgische gemeente ergens in het midden tussen Brussel en Antwerpen, met ongeveer 3.000 inwoners en een oppervlakte van 824 ha. Sinds de fusie met Willebroek en de moderniseringswerken aan het zeekanaal heeft onze gemeente echter een deel van haar eigenheid moeten prijsgeven, daarom startte het vroegere KWB Tisselt dit project op, met als voornaamste doelstellingen:

  • Een aantal markante feiten en gebeurtenissen uit de Tisseltse geschiedenis trachten vast te leggen voor het nageslacht.
  • Een ruimer publiek laten kennismaken met Internet, om zo de mogelijkheden van dit medium ook eens in een positief daglicht te stellen.
  • Vroeger was alles beter, … misschien kan je aan de hand van de hier getoonde afbeeldingen en informatie een beter zicht krijgen op hoe “goed” onze voorouders het wel hadden.
  • Niet alle inwoners van onze gemeente zijn “geboren en getogen” Tisselaars, anderen plannen misschien in de toekomst in onze gemeente te komen wonen. Speciaal voor hen een aantal nuttige adressen en de nodige info over parochie, onderwijs en verenigingen.
  • We hopen dat je een leerrijke ontdekkingstocht beleeft doorheen onze virtuele gemeente. We zijn er ons ook van bewust dat een dergelijk werk nooit “af” is.
Advertenties